give.net
Home For Fundraisers For Charities Help About Blog Login

Tysteb gig - Arfon a Gwenda

Cyfle i ddiolch am wasanaeth Arfon Jones a Gwenda Jenkins


Sion Llwyd | 31 December 2021Raised out of £ 5000.00 target

£ 874.40

Including Gift Aid: £ 949.83
Raised offline: £ 500.00

Donate Share on Facebook

Story

Wrth i waith Gobaith i Gymru (yr elusen a fu'n gyfrifol am baratoi a chyhoeddi beibl.net) ddirwyn i ben mae nifer o eglwysi ac unigolion wedi gofyn am y cyfle i gyfrannu tuag at dysteb i ddiolch am waith Arfon Jones, Swyddog Maes Gobaith i Gymru a Gwenda Jenkins, Swyddog Adnoddau Gobaith i Gymru.

Caiff y dysteb ei rhannu rhwng Arfon a Gwenda mewn ffordd fydd yn adlewyrchu nifer blynyddoedd eu gwasanaeth i’r gwaith.

Mae y dysteb yn cael ei chasglu a'i gweinyddu gan Eglwys Caersalem, Caernarfon mewn partneriaeth gyda Phwyllgor Gwaith Gobaith i Gymru.Caersalem Baptist Chapel

Caersalem is a community of people searching, exploring and worshiping Jesus together. In response to this we care for each other and endeavour to serve the wider community in Caernarfon. Caernarfon is very much a Welsh speaking town, 86% of the town’s population are Welsh speakers and the percentage amongst the teenage age group is 98%! Naturally therefore the Church’s primary language is Welsh. But we do have some non-Welsh speakers who join us from time to time so we have translation services to English available on request in our main Sunday meetings.

Registered Charity No.502317

Recent Donations

Donate

Anonymous

11 October 2019

£ 20.00


Anonymous

09 October 2019

£ 20.00

+ £ 5.00 Gift Aid


Anonymous

07 October 2019

Diolch i Arfon a Gwenda am eu gwaith gwych yn datblygu Beibl.net a deunydd addoli ac ati. Diolch i Dduw am eich gwasanaeth gwerthfawr i'r genedl.

£ 40.00

+ £ 10.00 Gift Aid


Peter

06 October 2019

Dim ond gair bach o ddiolch mawr i Arfon a Gwenda am adael i'r Arglwydd eu defnyddio ar hyd y blynyddoedd. Bendith arnynt.

£ 50.00

+ £ 12.50 Gift Aid


Rheinallt

29 September 2019

Diolch am oes o wasanaeth clodwiw.

£ 20.00

+ £ 5.00 Gift Aid


Anonymous

28 September 2019

£ 200.00

+ £ 50.00 Gift Aid


Anonymous

26 September 2019

Clod i Dduw am y ffordd mae wedi defnyddio eich llafur dros y blynyddoedd. Diolch hefyd am gefnogaeth eich teuluoedd i chi yn y gwaith. Diolch!

£ 25.00

+ £ 6.25 Gift Aid


1