give.net
Home For Fundraisers For Charities Help About Blog Login

Cronfa Hyfforddiant Lowri

I helpu Lowri gyda chostau cysylltiedig â hyfforddi yng Ngholeg Hillsong, Awstralia

Sion Llwyd | 30 April 2021Raised out of £ 2000.00 target

£ 323.50

Including Gift Aid: £ 355.37
Raised offline: £ 0.00

Donate Share on Facebook

Story

Annwyl deulu Caersalem,

Mae y rhan fwyaf ohonoch chi'n gwybod fod Lowri Jones (merch Jan a Gareth a chwaer Eleri!) newydd orffen blwyddyn o astudio yng ngholeg Beiblaidd Hillsong, Awstralia. Fe wnaeth hi gael budd arbennig allan o’r astudiaethau ac felly mae hi wedi mentro aros ymlaen am ail flwyddyn i ddysgu mwy.

Mae rhai ohonoch chi wedi mynegi diddordeb i'w cefnogi hi'n ariannol. Os ydych yn teimlo bod hynny ar eich calon bydd Lowri wir yn ddiolchgar am eich cefnogaeth. Ond yn fwy na dim byddai hi'n gwerthfawrogi eich gweddïau wrth iddi fentro nol i Awstralia a chychwyn tymor newydd. Mae hi'n diolch i chi gyd am eich cefnogaeth hyd yn hyn.


Neges gan Lowri: “Nes i wir fwynhau bod adra efo chi dros y 'dolig! Roedd cael amser i rannu fy nghalon a beth dwi wedi dysgu hyd yma gyda chi yn bleser ac yn anogaeth i fentro ymlaen i'r flwyddyn sydd i ddod. Diolch i chi gyd eto. Cariad mawr. Lowri.”

Tim Arwain CaersalemCaersalem Baptist Chapel

Caersalem is a community of people searching, exploring and worshiping Jesus together. In response to this we care for each other and endeavour to serve the wider community in Caernarfon. Caernarfon is very much a Welsh speaking town, 86% of the town’s population are Welsh speakers and the percentage amongst the teenage age group is 98%! Naturally therefore the Church’s primary language is Welsh. But we do have some non-Welsh speakers who join us from time to time so we have translation services to English available on request in our main Sunday meetings.

Registered Charity No.502317

Recent Donations

Donate

Marc

13 May 2019

May the Lord guide you and prosper you in all your pursuits! From your church family across the pond in North Carolina. Praying for you! Marc & Vanessa Glova

£ 75.00


Arwel

16 March 2019

£ 100.00


Anonymous

14 March 2019

£ 50.00

+ £ 12.50 Gift Aid


Anonymous

13 March 2019

Cronfa Lowri. Bendith Duw arnat ti fel rwyt ti'n tyfy ynddo fo.

£ 100.00

+ £ 25.00 Gift Aid


1