give.net
Home For Fundraisers For Charities Help About Blog Login

Apêl Adnoddau Ar y We

Apêl i ddatblygu adnoddau Cristnogol Cymraeg ar ein gwefannau i unigolion ac eglwysi lawrlwytho

01 January 2025Raised out of £ 1000.00 target

£ 425.00

Including Gift Aid: £ 515.31
Raised offline: £ 0.00

Donate Share on Facebook

Story

Mae gan Cyngor Ysgolion Sul 5 gwefan y mae'n gyfrifol amdani sy'n cefnogi gwaith cenhadaeth a gweinidogaeth Gristnogol yng Nghymru. 

I ddatblygu'r gwefannau hyn rhaid wrth gefnogaeth ariannol.

beibl.net Testun y Beibl cyfoes beibl.net ynghyd â llawer o adnoddau cysylltiol eraill.

gair.cymru Gwefan sy’n cynnwys deunydd Cristnogol Cymraeg i’w lawr lwytho yn rhad ac am ddim, gan gynnwys gwersi ysgol Sul, gwasanaethau ar gyfer cynnal oedfaon, gweddïau a myfyrdodau, ffilmiau, cyflwyniadau PowerPoint, deunydd defosiwn dyddiol, gwasanaethau ar gyfer ysgolion a sgyrsiau plant.

cristnogaeth.cymru Gwefan gyffredinol sy’n ffynhonnell gwybodaeth am bopeth ac unrhyw beth yn ymwneud â Christnogaeth yng Nghymru.

gobaith.cymru Gwefan sy’n cynnwys dros fil o emynau a chaneuon Cristnogol cyfoes ar ffurf geiriau yn unig ac fel ffeiliau Powerpoint y mae modd eu lawr lwytho yn rhad ac am ddim.

ysgolsul.com Gwefan swyddogol y Cyngor, sy’n cynnwys gwybodaeth a newyddion am ein gwaith.
Cyngor Ysgolion Sul Ac Addysg Gristnogol Cymru, Cronfa Datblygu Adnoddau Digidol

Sefydlwyd y Cyngor Ysgolion Sul yn 1966, a hynny gan 5 enwad Cristnogol Cymraeg sef Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Undeb Bedyddwyr Cymru, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Yr Eglwys Fethodistaidd a’r Eglwys yng Nghymru. Y pum enwad hyn sy’n dal i reoli’r gwaith trwy rwydwaith o bwyllgorau. Fe’i sefydlwyd er mwyn hyrwyddo gwaith ysgolion Sul ac addysg Gristnogol drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.

Datblygwyd y weledigaeth ymhellach yn 1992 trwy sefydlu Cyhoeddiadau’r Gair, sef cwmni cyhoeddi Cristnogol cydenwadol, sy’n cyhoeddi a hyrwyddo llyfrau Cristnogol Cymraeg. Mae’r Cyngor hefyd yn rhan o gwmni ‘Roots for Churches’ sy’n cyhoeddi adnoddau addoli, ac yn sicrhau bod deunydd Cymraeg ar gael fel rhan o’r arlwy ar y wefan www.rootsontheweb.com

Ar hyn o bryd mae 3 panel yn weithredol, sef:

Panel datblygu adnoddau gweinidogaeth

Panel datblygu adnoddau cenhadaeth

Panel hybu, hyfforddi a hyrwyddo

Registered Charity No.525766

Recent Donations

Donate

Timothy

15 April 2020

£ 425.00

+ £ 106.25 Gift Aid


1