give.net
Home For Fundraisers For Charities Help About Blog Login
Cyngor Ysgolion Sul Ac Addysg Gristnogol Cymru Cyngor Ysgolion Sul Ac Addysg Gristnogol Cymru

Cyngor Ysgolion Sul Ac Addysg Gristnogol Cymru

Registered Charity Number: No.525766

Sefydlwyd y Cyngor Ysgolion Sul yn 1966, a hynny gan 5 enwad Cristnogol Cymraeg sef Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Undeb Bedyddwyr Cymru, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Yr Eglwys Fethodistaidd a’r Eglwys yng Nghymru. Y pum enwad hyn sy’n dal i reoli’r gwaith trwy rwydwaith o bwyllgorau. Fe’i sefydlwyd er mwyn hyrwyddo gwaith ysgolion Sul ac addysg Gristnogol drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.

Datblygwyd y weledigaeth ymhellach yn 1992 trwy sefydlu Cyhoeddiadau’r Gair, sef cwmni cyhoeddi Cristnogol cydenwadol, sy’n cyhoeddi a hyrwyddo llyfrau Cristnogol Cymraeg. Mae’r Cyngor hefyd yn rhan o gwmni ‘Roots for Churches’ sy’n cyhoeddi adnoddau addoli, ac yn sicrhau bod deunydd Cymraeg ar gael fel rhan o’r arlwy ar y wefan www.rootsontheweb.com

Ar hyn o bryd mae 3 panel yn weithredol, sef:

Panel datblygu adnoddau gweinidogaeth

Panel datblygu adnoddau cenhadaeth

Panel hybu, hyfforddi a hyrwyddo

Fundraising Now